Kalender

Medlemsmøde 13. marts 2019 kl. 19

Dato: 13. marts 2019
Tid: Kl. 19:00

Detaljer:

Medlemsmøde 13. marts 2019 kl. 19

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmødet. 3 medlemmer deltog i bestyrelsesmødet 24/2.
 5. Hvordan arbejder vi med at omskrive / forbedre vedtægterne?

Spørgsmålet er, om det er acceptabelt, at en enkelt person laver et oplæg til debat, eller det skal være en mindre arbejdsgruppe, der laver dette oplæg. Under alle omstændigheder skal det drøftes / ændres / tilpasses på et senere medlemsmøde.

Er der behov for en tidsplan for dette arbejde?

 1. Medlemmernes vedtagne retningslinjer.
 2. Hjemmesiden.
 3. Er der en afklaring af el-forbruget i huset?
 4. Udlejning af køkken, store sal og Oasen – skal det køre via Visit Djursland?
 5. Arbejds- og aktivitetsgrupper.

Der har i et stykke tid stået mange forslag til grupper på tavlen.

Forslagsstillerne kan nu præsentere deres tanker med gruppen og medlemmer kan tilmelde sig.

 1. Eventuelt
 2. Fastsættelse af næste mødedato.

Sammenskrevet af Karen Bredahl

Det sker!