Kalender

Bestyrelsesmøde 8 april kl. 19

Dato: 8. april 2019
Tid: Kl. 19:00

Detaljer:
Medlemmer kan deltage fra kl. 18.30
Dagsorden:
 
1. Siden sidst
 
2. Forretningsudvalg, skal der være et forretningsudvalg, hvis der skal, hvem skal det bestå af og hvilken kompetancer skal forretningsudvalget have
 
3. Økonomi, det viser sig at der er kommet en meget stor regneing for el og varme, og derfor er Rimsøhusets økonomi under stor pres
 
4. Punkter fra medlemsmøderne 
 
5. Årshjul
 
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 
7 evt.
 
MVH 
Vi beklager der indkaldes med meget kort varsel, men det er vigtigt at holde mødet hurtigt, dels for at planlægge årshjul og pga. af den uventet dårlig økonomi
Bestyrelsen

Det sker!