Kalender

Bestyrelsmøde

Dato: 22. august 2019
Tid: Kl. 18:30

Detaljer:

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 22. august 2019

Fra kl. 18.30 til kl. 21

Fra 18.30- 19.00 deltagelse af medlemmer

 

 

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.
  4. Økonomi (Susan Selda og Jette Mouritzen, regnskab pr. d.d. og buget for resten af året)
  5. Lave forretnings orden/eller vedtage retningslinjer for bestyrelses arbejde

           bilag:1, forslag fra medlemsmøde

bilag: 2 besluttet på bestyrelsesmøder vedr. bestyrelsens arbejde

bilag: 3 vedtægter

Bilag: 4 Nuværende forretningsmodel

Bilag: 5 forslag til forretningsmodel, fra Cafe Grenå

  1. Klage fra medlem, fortroligt.
  2. Fra sidste møde:

udlejning skal vige for madspildsaftener

Udlevering ag medlemmers mail

  1.  Eventuelt

 

 

Jytte Jacobsen

 

Det sker!