Kalender

Medlemsmøde 4/3-20

Dato: 4. marts 2020
Tid: Kl. 19:00

Detaljer:

Medlemsmøde 4. marts kl. 19

 1. Valg af mødeleder

 

 1. Valg af referent

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. 2 minutters runde

 

 1. Tilbagemeldinger fra bestyrelsen

 

 1. Vedtægtsændringer. Se bilag ”Forslag til nye Vedtægter – bestyrelsens forslag”.

Bestyrelsen har forslag til nogle få ændringer i det forslag medlemmerne har indsendt.

Debat: Kan medlemmerne bakke op om bestyrelsens forslag ?

 1. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fjernelse af bed i gårdhaven.
 2. Bestyrelsen har godkendt B&B gruppens forslag til inddragelse af flere værelser.
 3. Ny prissætning af værelser i B&B. Se bilag ”Priser Djurs B&B”.
 4. Generalforsamlingen:

På valg er Kirsten Christensen, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Peter Danielsen.

Ingen af disse ønsker at genopstille.

På valg som suppleant er Karen Bredahl og Karoline Bergkvist Søgaard.

Karen genopstiller.

Valgproceduren gennemføres som beskrevet i de nye vedtægter.

 

 1. Punkter på bestyrelsens dagsorden

Der er ikke aftalt flere bestyrelsesmøder inden generalforsamlingen.

 

 1. Informationer fra diverse grupper

 

 1. Evt.

 

 1. Næste medlemsmøde

Der er ikke aftalt flere medlemsmøder inden generalforsamlingen. 

 

 

Dagsordenen er sammenskrevet af Karen B

Det sker!