Kalender

Medlemsmøde torsdag den 5. december kl. 19

Dato: 5. december 2019
Tid: Kl. 19:00

Detaljer:

Medlemsmøde torsdag den 5. december kl. 19

1.    Valg af mødeleder

2.    Valg af referent

3.    Godkendelse af dagsorden

4.    2 minutters runde

5.    Punkter til debat blandt medlemmerne fra sidste bestyrelsesmøde:

a.    Priser på udlejning af lokaler/ værksteder og priser på brug af åbne værksteder: Lokaler i standardstørrelse i stueetagen koster 750 kr. pr måned i leje. Betaling for brug af åbne værksteder – 20 kr. pr gang – er hidtil blevet praktiseret på nogle værksteder, men ikke alle. Deltagerne i Sysler og Samvær skal være medlem og betale for kaffen. Der har hidtil været betalt 20 kr. pr. gang for deltagelse. Heraf går 10 kr. til Rimsøhuset og 10 kr. til kaffe og kage. På filmaftnerne er der blevet betalt 50 kr. pr. deltager til huset. På frøsamlerkurset blev der betalt 30 kr. pr deltager til huset. På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen tage stilling til, om det gælder generelt, at alle medlemmer skal betale 20 kr. pr gang for at benytte åbne værksteder. Dette bør drøftes på næste medlemsmøde.
Spørgsmål: Er der forskel på at deltage i et åbent værksted eller et åbent arrangement ?
b.    Bedene og træet i gårdhaven foreslås fjernet. Bestyrelsen er ikke enig i denne sag. Punktet bør drøftes på næste medlemsmøde.

6.    Punkter på bestyrelsens dagsorden til næste møde:
a.    Der er udarbejdet et forslag til kontrakt ved udlejninger. Se bilag på hjemmesiden.

7.    Info og evt. debat om ændringer omkring kulturhuset. Susan B

8.    Informationer fra diverse grupper.

9.    Evt.

Næste medlemsmøde 9. januar 2020 kl. 19


Dagsordenen er sammenskrevet af Karen B

Det sker!