Kalender

AFLYST! Generalforsamling 15/3-20

Dato: 15. marts 2020
Tid: Kl. 14:00

Detaljer:

Aflyst

18 april foreslås som ny dato

 

Se medlemmernes forslag til vedtægtændringer på hjemmesiden

Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på hjemmesiden

 

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 15. marts 2020 kl. 14 til kl. 17

Rimsø Bygade 22, 8500 Grenå

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning ved bestyrelsens formand
  3. Forelæggelse af regnskab og buget til godkendelse (herunder fremtidige kontingent)
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

på valg er:

Peter Danielsen

Bodil Buonaventzen (ønsker ikke genvalg)

Kirsten Christensen (ønsker ikke genvalg

Søs (Doris Carlsen)

Suppleanter på valg:

Karen Bredal (ønsker genvalg

Karoline Bergkvist Søgaard

  1. Indkomne forslag, der er modtaget senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, der er indkommet 2 forslag til vedtægtsændringer et fra bestyrelsen og et fra en kres af medlemmer, begge forslag kan læses på hjemmesiden.
  2. Eventuelt

            Medlemmer kan stemmet ved brevstemmer eller fuldmagt

Valgprocedure er følgende:

Hvert medlem tildeles lige så mange stemmer, som der skal vælges personer til bestyrelsen. Disse stemmer fordeles med én stemme på hver kandidat, man ønsker at stemme på. Et medlem kan ikke give 2 stemmer til den samme kandidat. Man er ikke forpligtet til at bruge alle sine stemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Jytte Faurholt Jacobsen

 

Det sker!