Kalender

Ordinær generalforsamling 21/6

Dato: 21. juni 2020
Tid: Kl. 14:00

Detaljer:

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 21. juni 2020 kl. 14 til kl. 17

Rimsø Bygade 22, 8500 Grenå

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning ved bestyrelsens formand
  3. Forelæggelse af regnskab og buget til godkendelse (herunder fremtidige kontingent)
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab
  5. Orientering om Rimsøhusets situation pga. corona aflysningerne, og beslutning om hvad vi gør
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

på valg er:

Peter Danielsen

Bodil Buonaventzen (ønsker ikke genvalg)

Kirsten Christensen (ønsker ikke genvalg

Søs (Doris Carlsen)

Suppleanter på valg:

Karen Bredal (ønsker genvalg

Karoline Bergkvist Søgaard

  1. Der er forslag til vedtægtsændringer, forslagene kan læses på hjemmesiden.
  2. Indkomne forslag, der er modtaget senest en uge før generalforsamlingens afholdelse
  3. Eventuelt

            Medlemmer kan stemme ved brevstemmer eller fuldmagt

Valgprocedure er følgende:

Hvert medlem tildeles lige så mange stemmer, som der skal vælges personer til bestyrelsen. Disse stemmer fordeles med én stemme på hver kandidat man ønsker at stemme på. Et medlem kan ikke give 2 stemmer til den samme kandidat. Man er ikke forpligtet til at bruge alle sine stemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Jytte Faurholt Jacobsen

Det sker!