Kalender

Bestyrelsesmøde

Dato: 20. august 2020
Tid: Kl. 18:30

Detaljer:
Rimsøhuset
Bestyrelsesmøde den 20. august 2020
Fra kl. 18.30 til kl. 21
Fra 18.30- 19.00 deltagelse af medlemmerValg af ordstyrer
Valg af referent
Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.
Aftale faste punkter til dagsorden.
Økonomi (Susan Selda, regnskab pr. d.d. og buget for resten af året)
Evaluering af BnB, udlejning fremover, referat fra BnB møde
Hvordan kan vi tilgodese ”arbejdsholdet” rabatter, goder eller andet i Rimsøhuset
8.  Planlægning af et bestyrelsesmøde hvor vi skal diskutere følgende punkter:
Genformulering af 'Projekt Rimsøhus'
Hvad er 'Rimsøhuset' set gennem et nøgternt blik - Set uden om 'drømme og vedtægts blikket' ? Dvs: På realitetsplanet.
Er det det projekt vi 'drømte om?
Foreløbig evaluering af BnB/ status over BnB - Prognose for denne med hensyn til økonomi og arbejdsindsats.
Hvad kommer der til at ske i efterår og vinter?
Kommunikation i huset MHT. den formelle kommunikation.
Hvorledes understøttes medlemmernes engagement?
Eventuelt

MVH Jytte
Det sker!