Nyheder

1. april 2019

Referat af konstituerende bestyrelsesmød


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 26. marts 2019

 

Delatagere: Jytte Jakobsen, Bodil Bounaventzen, Peter Danielsen, Jette Mouritzen, Dorrit Carlsen (Søs) , Peter Niemann

Afbud fra Kirsten Christensen

 

Desuden deltog Susan Seldal (kasserer) og Karoline B. Søgaard (suppleant)

Karen Bredahl vil gerne fungere  sekretær fremover, kunne desværre ikke deltage på dette møde.

 

Valg af formand : Jytte Jakobsen

Valg af næstformand:  Jette Mouritzen

 

Evaluering af generalforsamlingen:

Den forrige bestyrelses årsberetning gav megen diskussion på generalforsamlingen. Det er en fejl med kritikken af Niels i årsberetningen.  Den forrige bestyrelse opfordres til at komme med en undskyldning til Niels Mulvad for personkritikken.

 

Fastlæggelse af kommende møder:

Næste bestyrelsesmøde 8. april kl. 18.30. P.g.a. ferier og div. møder sker det med kort varsel, men det anses for nødvendigt med et bestyrelsesmøde snarest.

 Jytte kommer med forslag til mødedatoer fremover.

Der kan, hvis nødvendigt, sendes en foreløbig dagsorden ud a.h.t. medlemsmøderne (der kan dukke noget akut op i sidste øjeblik).

 

Dagsordener fremover:

½ time til medlemmer

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Økonomi

Diverse punkter

Eventuelt

 

Økonomien blev drøftet, vi har fået en årsopgørelse fra Best Green på 55.000,- kr. til betaling. Susan forsøger at få en afdragsordning.

Vi skal højst sandsynligt betale skat af vores indtjening i B&B.

Afdragsordning for ejendomsskat er etableret.

Økonomien ser meget anstrengt ud. Det blev fastslået at der ikke skal ske flere indkøb foreløbig.

Bodil og Danny Møller er i gang med prissætning af værelser til Visit Djursland og Booking.com.

 

Jytte vil gerne bistå Tune med hjemmesiden indtil videre.

 

Referent Jette Mouritzen.

Det sker!


Nyheder


22
jun

22. jun 2019

Madspildmiddag 28/6

Hej venner. madspild den sidste fredag i måneden er denne gang fredag d.28/6 kl. 18....

17
jun

17. jun 2019

Medlemsmøde 20 juni

Medlemsmøde 20. juni 2019 kl. 19 1.    Valg af mødeleder 2.    Valg af referent 3....

Læs alle nyheder