Nyheder

5. april 2019

Referat medlemsmøde 4. april


Medlemsmøde 4. april 2019 kl. 19

Fremmødte 14 medlemmer

  1. Mødeleder: Janne Berg
  2. Referent: Karen Bredahl
  3. På dagsordenen bør der hver gang være et fast punkt, der omhandler emner fra bestyrelsens dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde. Dette punkt var desværre blevet glemt. Vi blev enige om at drøfte emnerne lige før evt. Herefter blev dagsordenen godkendt.
  4. 2 minutters runde med åbent emne:

Forårsmarkedet Skærtorsdag bliver gennemført.

Der blev generelt givet udtryk for utilfredshed med valgproceduren ved generalforsamlingen, især muligheden for at stemme ved fuldmagt. Proceduren bør beskrives grundigt i vedtægterne. Gruppen, som laver forslag til nye vedtægter, tager det op. Kis udtrykker ønske om at være med i gruppen, som i øvrigt består af Danny, Jette Mouritzen og Karen B.

  1. Medlemsfordele: Nogle medlemmer ønsker at kunne optjene ret til at bruge B&B udenfor sæsonen og kun betale for sengetøj og strøm, fx 100 kr. pr nat. Der er enighed om, at de arbejdende medlemmer bør tilgodeses, men det er et problem, hvis deres booking blokerer for betalende gæster. Medlemmerne arbejder videre med ideer til, hvordan det kan løses. Bestyrelsen bedes udarbejde et økonomisk forsvarligt forslag.
  2. Autocampere på parkeringspladsen: Medlemmerne er enige om, at autocampere kan holde på den bageste parkeringsplads for fx 50 kr. pr nat. Hvis de skal bruge strøm, skal dette afregnes oveni. Spørgsmål: skal der opmærkes båse eller kan de holde, som de vil? Hvor mange kan /må der være? Forslaget sendes til godkendelse i bestyrelsen.
  3. Enliges brug af B&B efter vandrerhjemsmodel: Det kan ikke lade sig gøre i B&B, men måske på en madras i Oasen eller i et shelter i frugthaven.
  4. Fra bestyrelsens dagsorden: Der er enighed blandt medlemmerne om, at det ikke er nødvendigt med et forretningsudvalg. De løbende sager kan klares, hvis bestyrelsen mødes hver måned, som det er blevet foreslået i Retningslinjer for bestyrelsens arbejde.
  5. Evt.

Danny foreslår, at hele Rimsøhuset skal være røgfrit. Når bestyrelsens godkendelse er opnået, vil Danny nedlægge ”rygesalonen” ved musiklokalet.

 

 

Dato for næste medlemsmøde afhænger af, hvordan bestyrelsen lægger sine møder.

 

Dagsordenansvarlig: Karen Bredahl, forslag til punkter sendes til rims3@mail.dk senest 8 dage før næste medlemsmøde.

 

Det sker!


Nyheder


22
jun

22. jun 2019

Madspildmiddag 28/6

Hej venner. madspild den sidste fredag i måneden er denne gang fredag d.28/6 kl. 18....

17
jun

17. jun 2019

Medlemsmøde 20 juni

Medlemsmøde 20. juni 2019 kl. 19 1.    Valg af mødeleder 2.    Valg af referent 3....

Læs alle nyheder