Nyheder

1. december 2019

Bestyrelsesmøde den 12. december 2019


Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 12. december 2019

Fra kl. 18.30 til kl. 21

Fra 18.30- 19.00 deltagelse af medlemmer

Klik!    Bilag1 Om udlejning




1.    Valg af ordstyrer
2.    Valg af referent
3.    Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.
4.    Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
5.    Økonomi (Susan Selda, regnskab pr. d.d. og buget for resten af året)
6.    Drøfte pris på medlemmers brug af åbne værksteder.
7.    Drøfte udlejnings
8.    kontrakt, se forslag, bilag 1.
9.    Drøfte udlejning generelt
10.    Eventuelt


Jytte

Det sker!