Nyheder

19. november 2020

Bestyrelsesmøde den 3. december 2020


 

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 3. december 2020

fra kl. 1830 til kl. 21

Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage

 

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4.  Referat fra medlemsmøde.
  5. Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
  6. Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
  7. Drøftelse af buget for rengøring i B&B
  8. Evt.

 

Jytte

 

Det sker!