Nyheder

20. februar 2021

4/3 Bestyrelsesmøde


Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 4. Marts 2021

fra kl. 1830 til kl. 21

Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage

 

 1. 1.       Valg af ordstyrer
 2. 2.       Valg af referent
 3. 3.       Godkendelse af dagsorden
 4. 4.        Referat fra medlemsmøde.
 5. 5.       Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
 6. 6.       Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
 7. 7.       Planlægning af generalforsamling, dato m.m.
 8. 8.       Forslag til beslutningsprotokol, punkt fra sidste møde. (Karen)

9.  Hvordan får vi mere kommunikation ind over Rimsøhuset og medlemmer, f.eks. i forhold til hvordan vi kan få startet lidt op i huset igen? Kan vi måske selv komme med forslag, til myndighederne omkring, hvordan vi, lokalt, kunne lave nogle corona sikre aktiviteter.
Er der noget vi kunne ordne, arbejde på, her i resten af vinter, og
mens vi venter på mere åbning af samfundet. F. eks. fondsøgning til nyt
tag. evt. nye tilbud på andre former for tag. Til aktiviteter i det hele
taget osv. Også en mere interaktiv hjemmeside kunne være godt, så det var nemmere at kommunikere mere direkte, så evt. selv os internet analfabeter, kunne
finde ud af det. (Kis)

         10. Forsikringer

         11. Der er forespørgelse på køb af senetæppet, vil vi sælge det?

         12. Evt.

 

Jytte

************************************************************************

 Bilag til punkt 8. Forslag til beslutningsprotokol

Gældende beslutninger for Rimsøhuset

Indhold:

 1. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
 2. Økonomi
 3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B
 4. B&B
 5. Medlemmers brug af diverse lokaler
 6. Arrangementer
 7. Medlemsgoder

 

Denne liste er på ingen måde fyldestgørende.

Bør vedtægterne også være en del af dette dokument eller kan de – sammen med forretningsordenen – ligge som selvstændige dokumenter?

Skal diverse priser indføjes i dokumentet?

 

2. Økonomi

25.11.2018    Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.

21/10 2018   Bestyrelsen fastslår, at alle kan henvende sig til kasserer Susan Seldal og få oplyst, hvad vores penge bruges til.

7/10 2018     Det besluttes at regnskabet skal fremstå samlet, således at passiver indberettes til regnskabsfører Susan. Regnskabet fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne en uge før bestyrelsesmøder.

3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B

23.05.2019     Tekøkkenet kan udlejes sammen med Oasen til private arrangementer.

17.06.2018       Brug af vaskemaskine og tørretumbler. Delte opfattelser af, om man skal betale for     brug af ovenstående. Det vedtages, at det er inkluderet i udlejningsprisen.

Mindretalsudtalelse fra Kirsten – synes der skal betales ekstra.

08.04..19.      Autocampere på p-pladsen: Peter Niemann oplyser, at der må holde tre autocampere, uden at vi skal søge tilladelse dertil. 
Forslaget er godkendt, men hvem skal stå for opkrævning af betaling?

27.06.2019    Retningslinjer for autocampister: Peter Niemann har lavet kuverter, hvori autocampister betaler for ophold på pladsen. Samtidig får de en talon, som sættes i vinduet, så det kan ses udefra, at der er betalt. PN kontakter Camperkontakt, hvor pladsen vil blive annonceret. Der skal fremstilles en trækasse til ubrugte kuverter og hænges en postkasse op til kuverter med betaling.

22.08.2019   Et kælderrum er udlejet for 350 kr. om måneden. Der skal stå frysere, så strømmen skal afregnes derudover.

 

4. B&B

23.05.2019    Bestyrelsen beslutter, at der skal svares på mail, hvis der bliver stillet spørgsmål på mail i bookingsystemet. Hvis det er mest praktisk at svare pr telefon, skal der sendes en mail, som dokumenterer, at der er svaret pr. telefon (f. eks. I henhold til telefonsamtale dato xxx bekræftes hermed ...)

 

5. Medlemmers brug af diverse lokaler

23.05.2019   Lokale 14 reserveres til ”de arbejdende medlemmers gæsteværelse” og kan bookes       for 100 kr. pr seng.      

26.11.17.      Det er gratis at etablere åbne værksteder, værksteder hvor alle kan komme.

                        Lukkede værksteder – der betales husleje.                                                                                                                                                                                                          

 

6. Arrangementer

22.08.2019   

                             Fra medlemsmødet foreslås det, at udlejninger skal vige for madspildsaftner. På grund at den stadig trængte økonomi, foreslår bestyrelsen at madspildsaftnerne flyttes til en hverdagsaften, så risikoen for kollision med udlejninger nedsættes væsentligt.

Hvis medlemmerne ønsker at fastholde, at madspildsaftner skal foregå om fredagen, må de flyttes, hvis der er bookning af salen.

Madspildsaftnerne er fremover kun for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage, skal de betale et endags medlemskab til 20 kr.

 

7. Medlemsgoder

20.08.2020   Bestyrelsen tager stilling fra sag til sag for dem, der yder en større indsats. Bestyrelsen forventer, at medlemmet selv kommer med et forslag til, hvilket gode det ønsker.

Det sker!


Nyheder


20
feb

20. feb 2021

4/3 Bestyrelsesmøde

Rimsøhuset Bestyrelsesmøde den 4. Marts 2021 fra kl. 1830 til kl. 21 Fra kl....

14
feb

14. feb 2021

Mere Hæk

HÆKKLIPNING At give en time eller 4 for Rimsøhuset kan flytte bjerge af hæk....

Læs alle nyheder