Nyheder

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2021


Rimsøhuset
Bestyrelsesmøde den 12. maj 2021
fra kl. 18.30 til kl. 21
Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat fra medlemsmøde.
4. Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
5. Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
6. Referat fra møde med Helle Helle, de vil gerne leje dele af
Rimsøhuset fra 1 aug. 2021, 4 dage om ugen
7. Planlægning af generalforsamling, dato m.m.
8. Forslag til beslutningsprotokol, punkt fra sidste møde. (Karen)
9. Hvordan får vi mere kommunikation ind over Rimsøhuset og
medlemmer, f.eks. i forhold til hvordan vi kan få startet lidt op i huset
igen? Kan vi måske selv komme med forslag, til myndighederne
omkring, hvordan vi, lokalt, kunne lave nogle corona sikre aktiviteter.
Er der noget vi kunne ordne, arbejde på, her i resten af vinter, og
mens vi venter på mere åbning af samfundet. F. eks. fondsøgning til
nyt tag. evt. nye tilbud på andre former for tag. Til aktiviteter i det hele
taget osv. Også en mere interaktiv hjemmeside kunne være godt, så
det var nemmere at kommunikere mere direkte, så evt. selv os
internet analfabeter, kunne
finde ud af det. (Kis)
11.Forsikringer
12.Evt.
MVH Jytte

---------------------------------------------

Bilag:

Gældende beslutninger for Rimsøhuset
Indhold:
1. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
2. Økonomi
3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B
4. B&B
5. Medlemmers brug af diverse lokaler
6. Arrangementer
7. Medlemsgoder
Denne liste er på ingen måde fyldestgørende.
Bør vedtægterne også være en del af dette dokument eller kan de – sammen med
forretningsordenen – ligge som selvstændige dokumenter?
Skal diverse priser indføjes i dokumentet?
2. Økonomi
25.11.2018 Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.
21/10 2018 Bestyrelsen fastslår, at alle kan henvende sig til kasserer Susan Seldal og få oplyst,
hvad vores penge bruges til.
7/10 2018 Det besluttes at regnskabet skal fremstå samlet, således at passiver indberettes til
regnskabsfører Susan. Regnskabet fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne en uge
før bestyrelsesmøder.
3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B
23.05.2019 Tekøkkenet kan udlejes sammen med Oasen til private arrangementer.
17.06.2018 Brug af vaskemaskine og tørretumbler. Delte opfattelser af, om man skal betale for
brug af ovenstående. Det vedtages, at det er inkluderet i udlejningsprisen.
Mindretalsudtalelse fra Kirsten – synes der skal betales ekstra.
08.04..19. Autocampere på p-pladsen: Peter Niemann oplyser, at der må holde tre
autocampere, uden at vi skal søge tilladelse dertil.
Forslaget er godkendt, men hvem skal stå for opkrævning af betaling?
27.06.2019 Retningslinjer for autocampister: Peter Niemann har lavet kuverter, hvori
autocampister betaler for ophold på pladsen. Samtidig får de en talon, som sættes i
vinduet, så det kan ses udefra, at der er betalt. PN kontakter Camperkontakt, hvor
pladsen vil blive annonceret. Der skal fremstilles en trækasse til ubrugte kuverter og
hænges en postkasse op til kuverter med betaling.
22.08.2019 Et kælderrum er udlejet for 350 kr. om måneden. Der skal stå frysere, så strømmen
skal afregnes derudover.
4. B&B
23.05.2019 Bestyrelsen beslutter, at der skal svares på mail, hvis der bliver stillet spørgsmål på
mail i bookingsystemet. Hvis det er mest praktisk at svare pr telefon, skal der sendes
en mail, som dokumenterer, at der er svaret pr. telefon (f. eks. I henhold til
telefonsamtale dato xxx bekræftes hermed ...)
5. Medlemmers brug af diverse lokaler
23.05.2019 Lokale 14 reserveres til ”de arbejdende medlemmers gæsteværelse” og kan bookes
for 100 kr. pr seng.
26.11.17. Det er gratis at etablere åbne værksteder, værksteder hvor alle kan komme.
Lukkede værksteder – der betales husleje.
6. Arrangementer
22.08.2019
Fra medlemsmødet foreslås det, at udlejninger skal vige for madspildsaftner. På
grund at den stadig trængte økonomi, foreslår bestyrelsen at madspildsaftnerne
flyttes til en hverdagsaften, så risikoen for kollision med udlejninger nedsættes
væsentligt.
Hvis medlemmerne ønsker at fastholde, at madspildsaftner skal foregå om fredagen,
må de flyttes, hvis der er bookning af salen.
Madspildsaftnerne er fremover kun for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer ønsker at
deltage, skal de betale et endags medlemskab til 20 kr.
7. Medlemsgoder
20.08.2020 Bestyrelsen tager stilling fra sag til sag for dem, der yder en større indsats.
Bestyrelsen forventer, at medlemmet selv kommer med et forslag til, hvilket gode det ønsker.

Det sker!