Nyheder

Referat medlemsmøde 2/6Medlemsmøde i Rimsøhuset. Onsdag d.2/Juni kl.16 + dejlig biksemad a”la”Bønne
Ordstyrer: Kis/Hemmed
Referent: Sus/Stenvad

1. Differentierede Medlemskaber:
forslag om støtte medlemskab (frivilligt evt. på grund af muligt skattefradrag)
Blev diskuteret, men ikke vedtaget. Dette kan jo tages op igen, hvis det bliver mere relevant.

2. Forslag til mere åben struktur i bestyrelsesmøderne:
Diskussion om emnet, men flere af de fremmødte mente ikke det var så vigtigt. Det skal dog siges at forslaget ikke er stillet på grund af mistillid til bestyrelsen, men et ønske fra nogle medlemmer om en fladere struktur, for at
fremme medlemmernes engagement, så det kan der jo arbejdes videre på, når vi/huset kommer lidt i gang efter Coronaén.


3. Forslag til håndtering af åbne arrangementer i huset:

En livlig debat omkring hvilke tiltag, som kan bruges når
vi skal sparke gang i kulturen/ musikken/ og i det hele taget aktiviteter efter den lange nedlukning. For at styrke
fællesskabet, foreslår medlemsmødet at der kommer en økonomisk musikpulje, så der kan planlægges arrangementer i god tid.


4. Kommunikation:.
 Flere synes at det er svært at holde os informeret gennem hjemmesiden. Efterlyser blandt andet en lettere tilgængelig og brugbar kalender.

Tune redegjorde For Hjemmesiderne
Vi har 2 hjemmesider:
Bnb-djurs.dk, som beskriver BnB forretningen, og Rimsoehus.dk, som indeholder oplysninger om Rimsøhuset, nyheder, mødereferater, billeder, kalender, forum m. m. Jeg har passet den i et par år. Uden den store interesse fra omverdenen.

Hjemmesidens indhold afhænger meget af input fra medlemmerne og alle er meget velkomne til at byde ind med noget.
Billeder, historier eller interessante ting.
Alle klager og ønsker skal adresseres til Rimsøhusets mailadresse:
info@rimsoehus.dk, idet problemer, som webredaktøren ikke ved noget om, er svære at behandle.
Nyhedsmail. Hvor ofte? For tiden er det ca. én gang om måneden.
Opdatering af nyhedsmail. Det er vigtigt at få indsamlet de interesseredes mailadresser.

Manglende nyhedsmail. Nødvendigt at medlemmer tager kontakt så problemerne kan løses i samarbejde med mailmodtageren.


 Der kom forslag om sms. information om nært kommende aktiviteter. Det kan vi måske hvis nogen har lyst til at udføre det.

Under evt. Karen vil gerne donere nogle tomatplanter til Rimsøhuset, men der skal være en/el. flere, der vil tage

ansvaret for at passe dem. Den næste uge står de hos Karen i Rimsø, hvis nogen vil hente dem og tage sig af det.  

Med venlige Rimsøhus hilsner Sus og Kis

 
 Det sker!