Nyheder

<< <  Side 2 af 4  > >>

1. oktober 2019

Medlemsmøde 26. september 2019, referat

Medlemsmøde 26. september 2019, referat


Til stede: 13 medlemmer
1.    Mødeleder: Janne Berg
2.    Referent: Jette M og Karen B

3.    Dagsordenen blev godkendt efter nogen diskussion. Nogle mener, at punktet "Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmødet" fylder for meget. Begrundelsen for at tage punktet med på dagsordenen er at kommunikere tydeligere fra bestyrelsen til medlemmerne. Ikke alle har læst referatet fra bestyrelsesmødet, og ikke alle får nyhedsmails. Nogle er faldet ud af listen, andre kan åbenbart ikke modtage disse mails.

4.    Tominutters runden blev udeladt efter nogen diskussion på grund af de mange debatpunkter.

5.    Tilbagemeldinger fra sidste bestyrelsesmøde:
a.    Medlemmerne ønsker, at madspildsaftenen forbliver den sidste fredag i hver måned. Hvis den skal flyttes på grund af udlejning, skal Elsemarie informeres i så god tid som muligt.
b.    Elsemarie vil også gerne informeres direkte, hvis der tages andre beslutninger om madspildsarrangementet. I det hele taget vil medlemmer, som bliver berørt af bestyrelsens beslutninger gerne informeres herom direkte.
c.    Regnskabet for 2018 er for så vidt færdigt inkl. et årsresultat, men der er visse posteringer, som skal flyttes. Susan Seldal fremlægger et færdigt regnskab på det kommende bestyrelsesmøde. Regnskabet lægges på Forum.
d.    Jytte foreslår, at der udarbejdes et A4 ark med reglerne for udlejning. Det er bestyrelsens ansvar at gøre dette.
e.    Udlejningerne af festsal og køkken har medført en del ekstra rengøring. Det skal der findes en løsning på. Nogle mener, at tekøkkenet sagtens kan benyttes i det daglige, mens andre mener, at det store køkken er ”hjertet” i huset.  Elsemarie indkalder til et møde snarest omkring brugen og rengøringen af køkkenet. Alle interesserede kan deltage.

6.    Punkter på det kommende bestyrelsesmødes dagsorden:
a.    Forslag til forretningsorden:
Tilføjelser: Ved konstituering skal bestyrelsesmedlemmerne afklare kompetencer og fordele ansvarsområder. Medlemsmødernes indflydelse på bestyrelsens dagsorden og arbejde bør nævnes. Bestyrelsen skal behandle referatet fra medlemsmøderne.
Mødelederen foreslår, at 2.sætning i punkt 1 slettes. Dette er der ikke enighed om.
b.    Visionsmøde: Mødet skal starte kl. 13, så der er god tid. Visioner er vigtige, strukturplanen bør ikke fylde for meget.

7.    Øvrige debatpunkter:
a.    B&B gruppen efterlyser et møde for hele gruppen. Elsemarie vil indkalde til sådan et møde. Det blev nævnt, at det er uheldigt at forhandle overnatningspriser på Facebook.
b.    Udlejning af rum: Det store musikrum er blevet lejet ud. Der er også nogle, som ønsker at leje det lille musikrum. Der er et tredje isoleret rum, som kan blive åbent musikrum til brug for medlemmer.
c.    Adgang til medlemmernes e-mailadresser: Mange medlemmer ønsker ikke, at mailadresserne skal deles ud til alle medlemmer. Niels efterlyser medlemslisten til brug for invitation til Forum. Det er godkendt af bestyrelsen, men han har stadig ikke modtaget den.
d.    Vedtægtsændringer: På medlemsforum er der oprettet et underforum for diskussion af vedtægtsændringer. De gældende vedtægter ligger også der.

8.    Tilbagemeldinger fra diverse grupper
a.    Efterårsmarked: Efterårsmarked afholdes den 12. oktober kl. 10 – 16.
Susan B. vil gerne have informationen sendt ud i en nyhedsmail.

9.    Eventuelt:
Medlemsmødet opfordrer til, at alle arrangementer også skrives i papirkalenderen på opslagstavlen.

10.    Næste møde: 5/12 kl. 19
Dagsorden udkommer 2/12.
Punkter til dagsordenen senest 1/12 til rims3@mail.dk


Ref. Jette M og Karen B


27. september 2019

EFTERÅRSMARKED 12/10

 

 

 

EFTERÅRSMARKED

I

RIMSØHUSET

Rimsø Bygade 22,

8500 Grenaa

Lørdag den 12. oktober 2019 kl. 10 - 16.

 

Vær med til at forme en hyggelig lørdag den 12. oktober kl 10 – 16.

Stade plads (1 bord)    kr. 50,-

Ring eller sms med navn og hvad vil du have med

på Tlf.  2539 3658

 

 

 

Kig ind på Facebook eller www.rimsoehus.dk

 

 

 


27. september 2019

Køkkenet i Rimsøhuset 1 oktober kl 19

Møde omkring køkkenet i Rimsøhuset 1 oktober kl 19

 
Der er heldigvis mange, der har fået øje på Rimsøhusets mulighed for at lave en god fest.
Det betyder køkkenet skal kunne afleveres rengjort
De der har lyst til at pleje husets hjerte, eller de, der mener det skal lukkes til hverdag, inviteres til mødes
 
1 oktober kl 19 i Rimsøhuset. Vi tager en snak om det.
 
Elsemarie Brøndum


27. september 2019

BNB gruppen inviteres til møde i Rimsøhuset

BNB gruppen inviteres til møde i Rimsøhuset

Den 30/9 eller d 2/10 kl 13 .

Emner:

Status for året,

Vinterpriser, hvem kan vi udleje til i de stille perioder?

Hvordan får vi synliggjort os, og andet som i måtte mene er relevant

Elsemarie Brøndum


23. september 2019

Medlemsmøde 26. september 2019 kl. 19

Medlemsmøde 26. september 2019 kl. 19

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. 2 minutters runde. (Der er mange debatpunkter, så måske kan runden udelades? KB)
 5. Tilbagemeldinger fra sidste bestyrelsesmøde, herunder to punkter til debat.
  1. På grund at den stadig trængte økonomi, foreslår bestyrelsen at madspildsaftnerne flyttes til en hverdagsaften, så risikoen for kollision med udlejninger nedsættes væsentligt. Hvis medlemmerne ønsker at fastholde, at madspildsaftner skal foregå om fredagen, må de flyttes, hvis der er bookning af salen. DEBAT
  2. Madspildsaftnerne er fremover kun for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage, skal de betale et endags medlemskab til 20 kr.
  3. Regnskabet for 2018 kan ses ved henvendelse til Susan Seldal. Når Susan er færdig med arbejdet med det, kommer det op på kontoret.
  4. Der har været en misforståelse omkring, hvor længe lejere har sal /værelser til rådighed. Det skal gøres tydeligere, når man booker, hvornår lejemålet ophører.
  5. Bestyrelsen foreslår, at det store køkken kun bruges ved udlejninger, arrangementer og madspildsaftner, da rengøringen er et stort arbejde. Det foreslås derfor, at den daglige brug (kaffe / te m.m.) henlægges til det lille køkken rundt om hjørnet. DEBAT
  6. Nyhedsmailen fra Rimsøhuset bør indeholde en mulighed for, at man kan afmelde disse mails.

 

 1. Punkter på det kommende bestyrelsesmødes dagsorden.
  1. Forslag til Forretningsorden. Har medlemmerne forslag til tilføjelser?
  2. Visionsmøde for Rimsøhuset, herunder evaluering af den gældende strukturplan.

Har medlemmerne forslag til struktur og indhold?

 

 1. Øvrige debatpunkter.
  1. Økonomi i forhold til priserne på B&B, f.eks. vinterpriser. Kis m.fl.
  2. Udlejning af rum i vores fælles kulturhus, især kommunikation til/fra brugerne. Kis m.fl.
  3. Adgang til mail- og medlemslisten for alle foreningens medlemmer. Kis m.fl.
  4. Forslag til vedtægtsændringer. Kis m.fl.

 

 1. Informationer fra diverse grupper.
  1. Efterårsmarked.
  2.  
  3. Evt.
  4. Næste medlemsmøde 5. december kl. 19.

Dagsordenen udkommer 2/12, deadline for punkter til dagsordenen 1/12.

 

Dagsordenen er sammenskrevet af Karen B


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!