Nyheder

<< <  Side 4 af 4

17. august 2019

Referat medlemsmøde 14 august

Medlemsmøde 14. august 2019 kl. 19

Fremmødte: 12 medlemmer

  1. Mødeleder: Susan B.
  2. Referent: Karen B
  3. Godkendelse af dagsorden:

Det er et problem, når dagsordenen til bestyrelsesmøder kommer for sent ud. Så kan medlemmerne ikke nå at sætte punkter på medlemsmødet, som relaterer til bestyrelsens dagsordenspunkter. Der er enighed om, at det er tidsnok, hvis dagsordenen til medlemsmøder udkommer tre dage før mødet, så medlemmerne har tid til at reflektere over bestyrelsens dagsorden.

5 medlemmer (Birgit, Kis, Søs, Susan B. og Niels) har holdt et formøde og indsendt nogle tilføjelser til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt med disse tilføjelser. De vil blive behandlet, hvor det passer ind i de andre punkter.

  1. 2 minutters runde med åbent emne:

Sten Larris vil gerne lave en svampetur søndag den 15/8 med afgang fra Rimsøhuset kl. 13.

Sander spørger, om Utamaduni kan låne øvelokalet for 500 kr. pr gang. De er blevet opkrævet 750 kr. sidste gang.

Der er udbredt enighed om, at det er vigtigt, at vi finder ud af, hvilke vedtægter, der er de rigtige.

  1. Punkter fra bestyrelsens dagsorden:
  • Økonomi: Niels vil gerne have fremlagt et detaljeret regnskab for 2018.

Nyt forum: Niels mener det er lovligt at sende listen over medlemmernes mailadresser til ét medlem. Det handler ikke om at offentliggøre listen. Jette M. vil sende dokumentation til bestyrelsen for, at dette er lovligt. Bestyrelsen bør genoverveje sin beslutning fra sidste møde.

  1. Informationer fra diverse grupper:

B&B: Der er indkommet ca. 300.000 i løbet af sommeren. Priserne på booking.com bør rettes. Niels vil gerne hjælpe med dette.

  1. Eventuelt:

Susan B. vil gerne lave et efterårsmarked for eksempel den 12. oktober. Stadepris 50 kr. En hjælper søges.

Sander efterlyser en høstfest. Han foreslår, at man fremskaffer en æblepresse, så folk kan komme med deres æbler og få dem presset. Ligeledes de mange æbler fra husets frugthave.

Hvem vil organisere?

Sander foreslår, at det nye skilt om biodiversitet sættes op på to pæle ved æblehaven.

 

  1. Næste medlemsmøde afholdes torsdag den 26. september kl. 19. Dagsordenen udkommer mandag den 23. september. Deadline for indsendelse af punkter til dagsordenen er søndag den 22/9.  Dagsordenansvarlig er Karen B, rims3@mail.dk


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!