Bed and Breakfast

Bed and Breakfastgruppen

Gav sidste sommer overskud der går til Huset. En stor gruppe af frivillige, hvor der stadig er brug for flere.... Meld dig til, hvornår du kan lave morgenmad 7.00-10.00, eller rengøring 10.00-13.00 ca. afhængig af gæster - forår til efterår.
Hyggeligt samvær med hinanden og gæsterne.

Kontakt:

Det sker!