Forretningsmodel+priser

Vores forretningsmodel går forenklet sagt ud på, at drive ejendommen som en indtægtsgivende forretning, der hvad udgifter og indtægter angår, skal hvile i sig selv.

Dette bliver muligt efter overtagelse af ejendomme og den deaf følgende frigørelse fra det kommunalt betingede klausul om ‘ikke at drive konkurence-forvridende virksomhed’. Med andre ord: det vil da blive muligt at have en indtægt der kan financiere omkostningerne ved at holde huset kørende som kulturhus.

Ud over medlemsgebyrer og andre brugerrelaterede indtægter, vil hovedindtægten være igennem etablering af en afdeling af huset, som vil blive drevet som “Bed & Breakfast”, en vare der fra flere steder er givet stærk udtryk for – også fra folk inden for denne branche – at være en mangelvare.

Selv med en lav belægningsprocent, vil det blive et økonomisk bæredygtigt projekt.

Omkring 15% af husets areal, vil blive udlagt til B&B, så der vil stadigt være masser af plads til husets egentlige formål.

Opdækning for 40 gæster.

Opdækning for 55 gæster.

Priser for udlejning forår 2019


Priserne for lukkede arrangementer:
Køkken           750,-kr.
Festsal             750,-kr.
Lille sal            500,-kr.
Hele huset, med B&B afdelingen    6.000,-kr. for en weekend
Vi forventer der bliver ryddet op efter udlejning.

Det sker!