Nyheder

Side 1 af 2  > >>

20. februar 2021

4/3 Bestyrelsesmøde

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 4. Marts 2021

fra kl. 1830 til kl. 21

Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage

 

 1. 1.       Valg af ordstyrer
 2. 2.       Valg af referent
 3. 3.       Godkendelse af dagsorden
 4. 4.        Referat fra medlemsmøde.
 5. 5.       Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
 6. 6.       Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
 7. 7.       Planlægning af generalforsamling, dato m.m.
 8. 8.       Forslag til beslutningsprotokol, punkt fra sidste møde. (Karen)

9.  Hvordan får vi mere kommunikation ind over Rimsøhuset og medlemmer, f.eks. i forhold til hvordan vi kan få startet lidt op i huset igen? Kan vi måske selv komme med forslag, til myndighederne omkring, hvordan vi, lokalt, kunne lave nogle corona sikre aktiviteter.
Er der noget vi kunne ordne, arbejde på, her i resten af vinter, og
mens vi venter på mere åbning af samfundet. F. eks. fondsøgning til nyt
tag. evt. nye tilbud på andre former for tag. Til aktiviteter i det hele
taget osv. Også en mere interaktiv hjemmeside kunne være godt, så det var nemmere at kommunikere mere direkte, så evt. selv os internet analfabeter, kunne
finde ud af det. (Kis)

         10. Forsikringer

         11. Der er forespørgelse på køb af senetæppet, vil vi sælge det?

         12. Evt.

 

Jytte

************************************************************************

 Bilag til punkt 8. Forslag til beslutningsprotokol

Gældende beslutninger for Rimsøhuset

Indhold:

 1. Forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
 2. Økonomi
 3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B
 4. B&B
 5. Medlemmers brug af diverse lokaler
 6. Arrangementer
 7. Medlemsgoder

 

Denne liste er på ingen måde fyldestgørende.

Bør vedtægterne også være en del af dette dokument eller kan de – sammen med forretningsordenen – ligge som selvstændige dokumenter?

Skal diverse priser indføjes i dokumentet?

 

2. Økonomi

25.11.2018    Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.

21/10 2018   Bestyrelsen fastslår, at alle kan henvende sig til kasserer Susan Seldal og få oplyst, hvad vores penge bruges til.

7/10 2018     Det besluttes at regnskabet skal fremstå samlet, således at passiver indberettes til regnskabsfører Susan. Regnskabet fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne en uge før bestyrelsesmøder.

3. Udlejning af diverse lokaler bortset fra B&B

23.05.2019     Tekøkkenet kan udlejes sammen med Oasen til private arrangementer.

17.06.2018       Brug af vaskemaskine og tørretumbler. Delte opfattelser af, om man skal betale for     brug af ovenstående. Det vedtages, at det er inkluderet i udlejningsprisen.

Mindretalsudtalelse fra Kirsten – synes der skal betales ekstra.

08.04..19.      Autocampere på p-pladsen: Peter Niemann oplyser, at der må holde tre autocampere, uden at vi skal søge tilladelse dertil. 
Forslaget er godkendt, men hvem skal stå for opkrævning af betaling?

27.06.2019    Retningslinjer for autocampister: Peter Niemann har lavet kuverter, hvori autocampister betaler for ophold på pladsen. Samtidig får de en talon, som sættes i vinduet, så det kan ses udefra, at der er betalt. PN kontakter Camperkontakt, hvor pladsen vil blive annonceret. Der skal fremstilles en trækasse til ubrugte kuverter og hænges en postkasse op til kuverter med betaling.

22.08.2019   Et kælderrum er udlejet for 350 kr. om måneden. Der skal stå frysere, så strømmen skal afregnes derudover.

 

4. B&B

23.05.2019    Bestyrelsen beslutter, at der skal svares på mail, hvis der bliver stillet spørgsmål på mail i bookingsystemet. Hvis det er mest praktisk at svare pr telefon, skal der sendes en mail, som dokumenterer, at der er svaret pr. telefon (f. eks. I henhold til telefonsamtale dato xxx bekræftes hermed ...)

 

5. Medlemmers brug af diverse lokaler

23.05.2019   Lokale 14 reserveres til ”de arbejdende medlemmers gæsteværelse” og kan bookes       for 100 kr. pr seng.      

26.11.17.      Det er gratis at etablere åbne værksteder, værksteder hvor alle kan komme.

                        Lukkede værksteder – der betales husleje.                                                                                                                                                                                                          

 

6. Arrangementer

22.08.2019   

                             Fra medlemsmødet foreslås det, at udlejninger skal vige for madspildsaftner. På grund at den stadig trængte økonomi, foreslår bestyrelsen at madspildsaftnerne flyttes til en hverdagsaften, så risikoen for kollision med udlejninger nedsættes væsentligt.

Hvis medlemmerne ønsker at fastholde, at madspildsaftner skal foregå om fredagen, må de flyttes, hvis der er bookning af salen.

Madspildsaftnerne er fremover kun for medlemmer. Hvis ikke-medlemmer ønsker at deltage, skal de betale et endags medlemskab til 20 kr.

 

7. Medlemsgoder

20.08.2020   Bestyrelsen tager stilling fra sag til sag for dem, der yder en større indsats. Bestyrelsen forventer, at medlemmet selv kommer med et forslag til, hvilket gode det ønsker.


14. februar 2021

Mere Hæk

HÆKKLIPNING

At give en time eller 4 for Rimsøhuset kan flytte bjerge af hæk.

Hækken er beskåret - smukt.

Hækafklippet er lagt på parkeringspladsen. Herligt.

Nu mangler vi blot finpudsningen - for os pedanter 

JEG FORESLÅR ONSDAG D. 17/2 KL 11.

Det ville være rigtig fint med 3 motorsave og to med et rivejern.

Det er så smukt

Tak for nogle solbeskinnede arbejdsdage.

Elsemarie


8. februar 2021

HÆK RIMSØHUSET

HÆK RIMSØHUSET

Vi har nu fået beskåret vores hække. Det er blevet utroligt smukt. Vi har fået udsyn til hele kæret. Der ligger nu megen hæk der skal væk. Det hentes af en lastbil, men skal slæbes ind på parkeringspladsen. Nu er det jo ikke meningen at i skal slæbe hele hækken selv. 1 time eller to af gangen. Der er brug for nogen med kræfter og der er arbejde til børn og svage sjæle.

Er der nogen der kan stille en mindre trailer til rådighed ville det være dejligt.

Savfolkene er fritaget. Men naturlgvis velkomne Smil.

Jeg vil være der den 12 0g 13 i denne uge.

Vi kan kun være 5 personer ad gangen - børn undtaget.

Ring mig for nærmere aftale Tlf 22836075

Elsemarie


7. februar 2021

Udsat til 4/3 Bestyrelsesmøde

Kære Alle
Vi  må igen udsætte bestyrelsesmødet pga. forsamlingsforbudet.
Der bliver indkaldt til nyt møde den 4. marts 2021 kl 19.30.
Dagsorden sendes ud den 18. februar 2021.
 
MVH Jytte

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 4. Marts 2021

fra kl. 1830 til kl. 21

Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage

 

 1. 1.       Valg af ordstyrer
 2. 2.       Valg af referent
 3. 3.       Godkendelse af dagsorden
 4. 4.        Referat fra medlemsmøde.
 5. 5.       Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
 6. 6.       Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
 7. Planlægning af generalforsamling, dato m.m.
 8. Hvordan får vi mere kommunikation ind over Rimsøhuset og medlemmer, f.eks. i forhold til hvordan vi kan få startet lidt op i huset igen? Kan vi måske selv komme med forslag, til myndighederne omkring, hvordan vi, lokalt, kunne lave nogle corona sikre aktiviteter.
  Er der noget vi kunne ordne, arbejde på, her i resten af vinter, og
  mens vi venter på mere åbning af samfundet. F. eks. fondsøgning til nyt
  tag. evt. nye tilbud på andre former for tag. Til aktiviteter i det hele
  taget osv. Også en mere interaktiv hjemmeside kunne være godt, så det var nemmere at kommunikere mere direkte, så evt. selv os internet analfabeter, kunne
  finde ud af det. (Kis)

          9.  Forsikringer

         10. Der er forespørgelse på køb af senetæppet, vil vi sælge det?

         11. Evt.

 

Jytte


3. februar 2021

Podning af frugttræer.

Podning af frugttræer.

Kviste til podning skal høstes nu.

indpakkes I vitavrap i grøntsagsdkuffen i køleskabet til de skal bruges. Når safterne stiger i træerne omkring marts

Elsemarie


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!


Nyheder


20
feb

20. feb 2021

4/3 Bestyrelsesmøde

Rimsøhuset Bestyrelsesmøde den 4. Marts 2021 fra kl. 1830 til kl. 21 Fra kl....

14
feb

14. feb 2021

Mere Hæk

HÆKKLIPNING At give en time eller 4 for Rimsøhuset kan flytte bjerge af hæk....

Læs alle nyheder