Nyheder

Side 1 af 5  > >>

1. december 2019

Bestyrelsesmøde den 12. december 2019

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 12. december 2019

Fra kl. 18.30 til kl. 21

Fra 18.30- 19.00 deltagelse af medlemmer

Klik!    Bilag1 Om udlejning
1.    Valg af ordstyrer
2.    Valg af referent
3.    Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.
4.    Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
5.    Økonomi (Susan Selda, regnskab pr. d.d. og buget for resten af året)
6.    Drøfte pris på medlemmers brug af åbne værksteder.
7.    Drøfte udlejnings
8.    kontrakt, se forslag, bilag 1.
9.    Drøfte udlejning generelt
10.    Eventuelt


Jytte


29. november 2019

Ophørsudsalg i 1001 Butikken

 

1001 butikken i Rimsøhuset lukker, derfor holder vi Udsalg.
Der er stadig mange gode ting i butikken så kom og gør et kup til dig selv eller måske der lige er den ekstra gave du mangler.
 
Åben Kl. 13 til 16.
 
Lørdag den 30. november
Søndag den  1. december
Lørdag den  7. december.
 
Hilsen fra 1001 butikken.


28. november 2019

Referat Visionsmøde 17. november 2019

Visionsmøde 17. november 2019

Jytte orienterede kort om de seneste aktiviteter i huset. Der har været 9 arrangementer i november og 8 i oktober. Der er tre faste arrangementer: Sysler og Samvær, madspild og Qi gong.

Jette orienterede om den aktuelle økonomiske situation. Der er ikke behov for at bede om henstand med betalinger nu.

Der forhandles med kommunen om at ændre husets status i forhold til brandmyndighederne.

Der er brug for flere værelser til udlejning i højsæsonen. Det foreslås, at B&B-gruppen arbejder videre med at finde egnede værelser, som kan inddrages. Folk, som gerne vil komme med input til gruppen, kan bruge Forum. Punktet tages op på et medlemmøde.

Der blev nedsat fire grupper, som hver udarbejdede en liste med forslag til aktiviteter og en ide til, hvordan gruppen skal arbejde videre.

Efter gruppearbejdet, fremlagde de fire grupper deres forslag. Plancherne bliver hængende i vinduerne ud til gården indtil videre.

BnB gruppen:  : Jytte, Niels, Helle, Susan S, Elsemarie, Jette M

Fremover sendes alle fakturaer kun til en konto.
Der arbejdes på at betaling af BnB værelser sker forud.

Flere værelser til udlejning

Flere medlemmer

Kultur, bar og køkkengruppen:

Susan B, Elsemarie
Tovholder Susan B
Næste møde 25. nov. Kl. 14.00.
Mere specificeret regnskab som viser indtægter og udgifter for gruppen.
Der udarbejdes en skriftlig aftale for leje af festsal og køkken.

Rengøring af køkken og fællesarealer

Bygningsvedligehold- og havegruppen:
Tune, Jytte, Danny, Jette M, Gouser, Tune, Jytte  - tovholder Jette.
Forslag - der såes blomsterfrø hele vejen rundt om huset i stenbelægningen.
Forslag – etablering af en krolfbane.
Græsset i frugthaven har i år fået lov at gro som er eksperiment til fordel for flere insekter. Det fungerer dog ikke så godt rundt om frugttræerne. Det undersøges hvor vi kan finde en græsslåmaskine som kan klare at slå det lange græs. Jette undersøger om der er nogle muligheder for at låne en græsslåmaskine.
Tagreparationer – udskiftning af tagrygning og tagplade.
El-kabler i trappegang til kælder fastgøres.
El-styret shuntventil på centralvarmeanlægget.  Tune og Gouser vil undersøge om det evt. er motoren på shuntventilen der er brændt af (kan gøres uden at der ”stilles” på ventilen).  
Er ekst. HFI relæer lovlige, Tune vil gerne undersøge dette.
Der er ikke aftalt et møde

Kreativgruppen:
Bodil, Karen B, Jette S, Helle - tovholder Bodil
Sysler og samvær er en del af denne gruppe (sy, male, strikke, reparationer).
Adventscafé
Højtider, arrangementer.
Spillecafé
Dans
Film
Salg af fremstillede produkter til fordel for huset.
Næste møde den 27. januar 2020.

Kommunikationsgrupppen:

Niels, Jytte

Der vil opstå projekter/arrangementer op som ligger i grænseområdet grupperne imellem, samarbejde på tværs er derfor vigtig.

Alle fire gruppers arbejde gennemgåes på næste medlemsmøde.

Følgende punkter tages op på næste medlemsmøde:
•    Udlejningsaftale ved udlejning af festsal og køkken. Der bør udarbejdes en liste over, hvad der skal gøres inden aflevering og hvad det koster, hvis lejerne ønsker at betale sig fra det.
•    Der er behov for flere til rengøring i B&B og i huset generelt.
•    Betaling for brug af åbne værksteder generelt, og i nogle tilfælde med eller uden kaffe og kage.
Betaling for kaffe/te på medlemsmøde

Referenter Karen og Jette.
6. november 2019

Kontingent 2020

Kontingentet for 2020 kan indbetales fra nu af.

Danske Bank
 reg 9570    konto 12342969 eller

Mobile pay  15462

Enkelt medlemskab        200- kr.

Husstandsmedlemskab  300- kr.

Husk at angive dit navn

Kassereren


8. oktober 2019

Blomsterbørn-Livet i landkollektiverne 8 november

Vi fejrer Verdenspræmiere med forfatter Bernt Stubbe Østergård af hans bog “ Blomsterbørn-Livet i landkollektiverne “

i Rimsøhuset fredag d 8 nov. Kl 17

. Der vil være fællesspisning kl 17.30 ...alt imens Bernt fortæller om bogens tilblivelse ..hvorefter andre historier fra kollektivernes tid er kært velkommne fra salen . Vi skal synge skønne velkendte sange fra blomsterbørnenes tid ..og håber i vil tage børnene med til en sjov historisk aften ..med både en jolly good  jam ..dans og bar til børn og voksne ..så medbring gerne et instrument og kridt danseskoene ...så ses vi til et aldeles fint arrangement med kik til fortid og fremtid .  Entre 100kr ..børn uden 15 år er gratis  ....

Bogen Blomsterbørn kan købes signeret for 250kr (100kr rabat )  Overnatning er mulig i Rimsøhusets B&B ...4 personer 800kr inklusiv morgenmad ...eller gratis i sovesal ..medbring selv sovepose og underlag . Med stor gensynsglæde fra Rimsøhusets venne


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!