Nyheder

23. november 2020

Bæredygtigt måltid 26/11

Torsdag d 26/11 kl 18.00 Rimsøhuset.

Der serveres tarteletter. Høns i asparges. 3 tarteletter 20kr. Spises i huset eller tages ned hjem. Velbekomme.

Tilmelding: 22836075


19. november 2020

Bestyrelsesmøde den 3. december 2020

 

Rimsøhuset

Bestyrelsesmøde den 3. december 2020

fra kl. 1830 til kl. 21

Fra kl. 18.30 til kl. 19 kan medlemmer deltage

 

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4.  Referat fra medlemsmøde.
  5. Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer
  6. Økonomi, regnskab pr d.d. og budget for resten af året.
  7. Drøftelse af buget for rengøring i B&B
  8. Evt.

 

Jytte

 


19. januar 2020

Foredrag om Gjerrildbanen 6/3

Fordrag om GJERRILDBANEN

Dato: 6. marts 2020
Tid: Kl. 19:00

 


Ta på en rejse i fortiden med Asger Christiansen. Han vil med ord og billeder fortælle om GJERRILDBANEN, en livline gennem det nordøstlige Djursland, fra 1911 og 45 år frem.

 

FREDAG den 6. MARTS kl. 1900

 

 
Toget gav indbyggere mange nye muligheder som Godsbefordring : Gravning af tørv i Stenvad - Tømmer fra Mejlgård og Sostrup skove til savværk i Tranehuse - landmænd modtog foder og gødning og kunne fragte dyr til slagteri - kystfiskere i Fjellerup og Bønnerup kunne sende fisk helt til Tyskland.
Tusindvis af borgere fik mulighed for at rejse hurtige lokalt til tjenesteplads - skole - dyrskuer - familiebesøg - udflugter til eks. til biograf, kro og hotel og ikke mindst rejser videre ud i landet.
 
Under besættelsen blev der afsendt enorme mængder ral og grus fra sidespor ved Gjerrild til tyske forsvarsværker i Vestjylland samt flyvepladser Karup og Tirstrup.
Efter besættelsen fortæller Asger om konkurrencen der gjorde at det sidste tog på Gjerrildbanen kørte i juni 1956.
 
Entre kr. 60,-  Kaffe og kage kr. 10,- og mulighed for drikkevarer.

Om Gjerrildbanen på Wikipedia

 

 


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!