Persondatabekendtgørelsen

1.      Hvem er foreningens dataansvarlige?
    
Alle foreninger, der håndterer persondata, skal have en person, der er udpeget til dataansvarlig. Typisk vil det være formand eller kasserer.     

Foreningens formand er den dataansvarlige.

 

 2.        Med hvilket formål behandles persondata i foreningen?     Grundlæggende skal man have et sagligt formål, for at registrere personer i et register.   

 Varetagelse af medlemsforhold, udsendelse af information og deltagelse i foreningens aktiviteter.

  3.         Hvilke personoplysninger behandler vi?  
   
Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger.    

Almindelige personoplysninger:

-      Navn

-      Adresse

-      Telefonnumre

-      E-mail

-      Kontingentforhold

 4.        Videregivelse af oplysninger.     

Anfør hvem oplysninger videregives til     

Videregiver ikke oplysninger.

 

5.      Opbevaring af personoplysninger   

 Hvem har adgang til foreningens personoplysninger     
Foreningens medlemsregister håndteres i et regneark på den dataansvarliges computer.

 

6.        Sletning af personoplysninger.         

 Personoplysninger slettes senest efter et år

 



  

 

 

Det sker!